Barn- och Ungdomsgrupper HT 2020

Fram t o m våren 2020 kunde vi erbjuda två Parkour-pass i veckan för att möta den stora efterfrågan.
Tyvärr har våra duktiga parkourledare valt att gå vidare med andra aktiviteter och vi har inte lyckats värva några nya. Vi kan alltså inte längre erbjuda Parkour i Gymmix.

Bamse-gympa finns Furuby Skola på måndagar kl 16:15, samt i Bäckaslövskolan, tisdagseftermiddagar, kl 16:30. Bamse-gympa är tänkt för barn som är 4-5 år

Vi fortsätter också med vår Familjegympa på Gustavslundskolan på måndagar. Passet pågår drygt 45 minuter.
Det är tänkt att barnens ålder ska ligga mellan 3 och 4 år, men med viss marginal.
För mer info kontakta Malin via e-post på alfredsson_21@hotmail-com  (kopiera adressen t v och klistra in i ditt e-postprogram).

En ny Barngympagrupp kommer till på måndagar 18:00, d v s direkt efter familjegympan. Ålderskategorin för denna grupp blir 4-5 år, samma som för Bamse-gympan.

För alla våra Barn- och Ungdomspass gäller att vi tillämpar föranmälan (se nedan).
Vi vet att föräldrar ofta har frågor och då kan det vara klokt att ringa och höra sig för med respektive ledare. Telefonnumren står i kalendern.

Vi vill att ni anmäler deltagande i barn- och  ungdomsgrupperna på nytt inför varje ny termin!

Anmäl ditt/dina barn/ungdomar i anmälningsformuläret.