Barn- och Ungdomsgrupper

Även under våren kommer vi att ha två Parkour-pass i veckan för att möta den stora efterfrågan. Vi kommer inte att skilja på nybörjare och fortsättare, som tidigare aviserat, utan vi behåller ålderskategorin på söndagar till 9-12 år.
I den sistnämnda gruppen kommer deltagarna att bl a syssla med frivolter vilket kräver särskild licensiering av våra ledare.
Torsdagsgruppen (8-11 år) ägnar sig åt grundläggande parkour, utan frivolter.
Observera att vi är strikta med att barnen måste ha fyllt 8 respektive 9 år när terminen startar!
I parkour ska deltagarna ha bra skor, byxor med långa ben och T-shirt eller långärmat.

Eftersom många barn i den här åldern håller på med olika idrotter kan vi inte förutsätta att deltagarna under en termin automatiskt önskar fortsätta även nästa.
Därför vill vi att ni anmäler deltagande i barn- och  ungdomsgrupperna på nytt inför varje ny termin!

Bamse-gympa finns Furuby Skola på tisdagar kl 16:15, samt i Bäckaslövskolan, även det på tisdagseftermiddagar, kl 16:30.

Vi fortsätter också med vår Familjegympa i Östra Lugnets Skola, måndagar kl 18:00. Passet pågår drygt 45 minuter.
Det är tänkt att barnens ålder ska ligga mellan 2 och 4 år, men med viss marginal. 
För mer info kontakta Sanna T på tel 072-321 47 00. Obs! Sanna meddelar att gruppen är fulltecknad redan per den 4 januari! 

I kalendern står ålderskategori angiven för respektive grupp och Bamsegympa är tänkt för barn som är 4-5 år.

För Parkour och Bamsegympa gäller att vi tillämpar föranmälan (se nedan). Vi vet att föräldrar ofta har frågor och då kan det vara klokt att ringa och höra sig för med respektive ledare. Telefonnumren står i kalendern.

Anmäl ditt/dina barn/ungdomar i anmälningsformuläret som nu är aktiverat för vårterminen.

 

Gå till Barn o Ungdom i kalendern