Barn- och Ungdomsgrupper

Även under hösten kommer vi att ha två Parkour-pass i veckan för att möta den stora efterfrågan. Vi kommer inte att skilja på nybörjare och fortsättare, som tidigare aviserat, utan vi höjer istället ålderskategorin på söndagar till 9-12 år. I den sistnämnda gruppen kommer deltagarna att bl a syssla med frivolter vilket kräver särskild licensiering av våra ledare.
Torsdagsgruppen (8-11 år) ägnar sig åt grundläggande parkour, utan frivolter.
Observera att vi är strikta med att barnen måste ha fyllt 8 respektive 9 år när terminen startar!
I parkour ska deltagarna ha bra skor, byxor med långa ben och T-shirt eller långärmat.

Eftersom många barn i den här åldern håller på med olika idrotter kan vi inte förutsätta att deltagarna under en termin automatiskt önskar fortsätta även nästa.
Därför vill vi att ni anmäler deltagande i barn- och  ungdomsgrupperna på nytt inför varje ny termin!

Bamse-gympa finns Furuby Skola på tisdagar kl 16:15 (gruppen är nu bekräftad!), samt i Bäckaslövskolan, även det på tisdagseftermiddagar, kl 16:30.

Vi fortsätter också med vår Familjegympa i Östra Lugnets Skola, måndagar, men senarelägger till kl 18:00 efter önskemål. Passet blir dock inte en timme långt utan troligen drygt 45 minuter.
Det är tänkt att barnens ålder ska ligga mellan 2 och 4 år, men med viss marginal. 
För mer info kontakta Sanna T på tel 072-321 47 00. Observera dock att Sanna meddelar per den 8 augusti att hon redan fått in så många anmälningar att gruppen får anses vara fulltecknad!

I kalendern står ålderskategori angiven för respektive grupp och Bamsegympa är tänkt för barn som är 4-5 år.

För Parkour och Bamsegympa gäller att vi tillämpar föranmälan (se nedan). Vi vet att föräldrar ofta har frågor och då kan det vara klokt att ringa och höra sig för med respektive ledare. Telefonnumren står i kalendern.

Anmäl ditt/dina barn/ungdomar här: Du måste välja rätt grupp upptill i --> Anmälningsformuläret Detta aktiveras runt den 22/8 som nämnts ovan.

Gå till Barn o Ungdom i kalendern