År 2015

Under vårterminen 2015 nådde Gymmix Växjö sitt högsta deltagarantal någonsin, och vi hade vid den terminens slut 900 medlemmar.

Även om vi minskat något så ligger vi stadigt strax under 850 deltagare, av vilka ca 60 är barn och ungdomar. Tai Chi står för ca 25 medlemmar.

Läs mer...