Historik

Gymmix Växjö startade redan 1941 som Växjö Gymnastikkrets. Inledningsvis handlade det om truppgymnastik och föreningen deltog regelbundet i tävlingar.

Under 60- och 70-talet övergick verksamheten mer mot motionsgymnastik i den form vi känner den idag, det som vi numera kallar ”Gympa”. Musiken infördes som en viktig del i de olika passen och flera av våra deltagare minns ännu hur denna spelades på grammofoner med särskilt inköpta LP-skivor som innehöll färdiga program. På 70-talet dök ljudkassetterna upp som tillät att ledarna själva kunde ställa samman sina musikprogram.

Nya former av motion och styrkepass dök sedan upp successivt under de följande decennierna, bl a Aerobics och Step-up, och man började använda sig av redskap som stänger, hantlar och gummiband.

Föreningen har aldrig ägt någon egen motionslokal utan hyrt in sig i gymnastiksalar och sporthallar. Detta gör att vi på många ställen inte har möjlighet att förvara egna redskap, men där detta (numera) låter sig göras kan vi ha styrkepass med t ex hantlar.

Inför höstterminen 2010 slogs Växjö Gymnastikkrets och Teleborgs Motionsklubb ihop till Föreningen Gymmix Växjö och den nya föreningen blev i samband med detta en fullt certifierad Gymmix-förening inom Svenska Gymnastikförbundet. Läs mer om Gymmix-konceptet på förbundets hemsida!