Styrelse

Ordförande
Birgit Collskog
073-526 33 83
Kassör
Annelie Hellgren   

Vice Ordförande     
Gunilla Sjödin
0470-805 15
Sekreterare
Rolf Wimhed
0470-470 92
Ledamot
Lena Jakobsson
073-960 10 70
Ledamot
Dan Sjöbäck
0470-77 30 56
Suppleant
Börje Olin
070-717 27 44
Suppleant
Lennart Persson
070-55 83 222