Terminsavgifter (medlems- och träningsavgifter)

Fr o m kalenderåret 2019 kommer vi att särredovisa medlemsavgiften, som av årsmötet beslutats till 50 kr/kalenderår.
Fram t o m år 2018 har vi bakat in denna avgift terminsavgifterna, med undantag för familjegympan där vi redan under 2018 gjorde ovannämnda ändring.

För vårterminen 2019 betalar du alltså 500 kr för Gruppträning etc, men av detta belopp utgörs 50 kr av medlemsavgiften på 50 kr och själva träningsavgiften är då alltså 450 kr.
Du som fortsätter hos oss under hösten 2019 behöver då endast betala träningsavgiften på 450 kr, eftersom medlemskapet redan är betalat för detta år. Vi lämnar således en liten rabatt för de som deltar båda terminerna.
Nya deltagare till hösten betalar 500 kr, alltså 50+450 kr.
Till våren 2020 betalar därefter alla ny medlemsavgift för år 2020.

Aktivitet

Terminsavgift

Föranmälan

Gruppträning inkl Vattengympa,
Zumba®, Bollywood etc

500 kr  

Nej, behövs inte

Barn- och ungdomsgrupper

300 kr  

Ja, via SportAdmin

Familjegympa

300 kr
+ 50 kr/barn/år 

Ja, per tel till ledare

Tai Chi

500 kr

Lämpligt för nybörjargrupp

 

 

 

 

 

 

 

Vad får du för din terminsavgift?

Under rubriken Gruppträning etc, får du delta i alla våra pass så mycket du hinner och orkar. För att delta i Tai Chi kan det dock vara klokt att först kontakta ledaren för info om denna träningsform.
Vi förser dig med ett tydligt kvitto på inbetald träningsavgift om detta krävs. (Vi avvaktar tillsvidare med medlemskap i ActiWay.)

I Barn- och Ungdomsgrupperna (avgift 300 kr), där föranmälan skall göras via SportAdmin (se respektive pass i kalendern), gäller att avgiften gäller endast för det pass där man blivit antagen.

För familjegympan tillkommer en medlemsavgift med 50 kr/kalenderår för det enskilda barnet.

Vårt BankGiro-nummer är: 364-0489.