Barn- och Ungdomsgrupper

Även under hösten kommer vi att ha två Parkour-pass i veckan för att möta den stora efterfrågan. Vi ändrar ålderskategorin även på torsdagar till 9-12 år så det blir två identiska grupper.
Eftersom Habib har slutat som ledare (ska studera på annan ort) kan vi inte längre erbjuda möjlighet till frivolter, vilket kräver särskild licensiering av våra ledare.

Observera att vi är strikta med att nya deltagare måste ha fyllt 9 år när terminen startar! De killar/tjejer som deltog under vårterminen och som ev fyller 9 år under pågående termin får fortsätta.
I parkour ska deltagarna ha bra skor, byxor med långa ben och T-shirt eller långärmat.

Eftersom många barn i den här åldern håller på med olika idrotter kan vi inte förutsätta att deltagarna under en termin automatiskt önskar fortsätta även nästa.
Därför vill vi att ni anmäler deltagande i barn- och  ungdomsgrupperna på nytt inför varje ny termin!

Bamse-gympa finns Furuby Skola på tisdagar kl 16:15, samt i Bäckaslövskolan, även det på tisdagseftermiddagar, kl 16:30.

Vi fortsätter också med vår Familjegympa men observera att denna flyttar till Gustavslundskolan, måndagar kl 18:00. Passet pågår drygt 45 minuter.
Det är tänkt att barnens ålder ska ligga mellan 2 och 4 år, men med viss marginal. 
För mer info kontakta Hanna (070-853 53 96) eller Mikaela (0470-73 10 40).

I kalendern står ålderskategori angiven för respektive grupp och Bamsegympa är tänkt för barn som är 4-5 år.

För Parkour och Bamsegympa gäller att vi tillämpar föranmälan (se nedan). Vi vet att föräldrar ofta har frågor och då kan det vara klokt att ringa och höra sig för med respektive ledare. Telefonnumren står i kalendern.

Anmäl ditt/dina barn/ungdomar i anmälningsformuläret som nu är aktiverat för höstterminen.

 

Gå till Barn o Ungdom i kalendern